Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (" Politika ") aprašoma, kaip asmens identifikavimo informaciją (" Asmeninę informaciją ") galite pateikti gloves.lt svetainė (" Svetainė " arba " Paslauga ") ir visi su ja susiję produktai ir paslaugos (bendrai " Paslaugos ") yra renkami, saugomi ir naudojami. Jame taip pat aprašomi jūsų turimi pasirinkimai dėl jūsų asmeninės informacijos naudojimo ir kaip jūs galite pasiekti ir atnaujinti šią informaciją. Ši politika yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp jūsų („Vartotojo“, „Jūs“ arba „Jūsų“) ir šio Svetainės operatoriaus („Operatoriaus“, „Mes“, „Mes“ arba „Mūsų“). . Prieidami ir naudodamiesi svetaine bei paslaugomis, jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šios sutarties sąlygų. Ši politika netaikoma įmonių, kurios mums nepriklauso ir kurių nekontroliuojame, arba asmenų, kurių mes nesamdome ir nevaldome, praktikai.

Automatinis informacijos rinkimas

Mūsų prioritetas yra klientų duomenų saugumas, todėl mes vykdome žurnalų be žurnalų politiką. Mes galime apdoroti tik minimalius vartotojo duomenis, tik tiek, kiek tai būtina svetainės ir paslaugų priežiūrai. Automatiškai surinkta informacija naudojama tik norint nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus ir nustatyti statistinę informaciją apie svetainės ir paslaugų naudojimą ir srautą. Ši statistinė informacija kitaip nėra kaupiama taip, kad būtų galima nustatyti bet kurį konkretų sistemos vartotoją.

Asmeninės informacijos rinkimas

Galite pasiekti ir naudoti svetainę bei paslaugas nepranešdami mums, kas jūs esate, ir neatskleisdami jokios informacijos, pagal kurią kas nors galėtų jus identifikuoti kaip konkretų, atpažįstamą asmenį. Jei vis dėlto norite naudoti kai kurias svetainės funkcijas, jūsų gali paprašyti pateikti tam tikrą asmeninę informaciją (pavyzdžiui, savo vardą ir el. Pašto adresą). Mes gauname ir saugome bet kokią informaciją, kurią jūs sąmoningai pateikiate mums, kai svetainėje užpildote bet kokias internetines formas. Kai reikia, ši informacija gali apimti kontaktinę informaciją, pvz., El. Pašto adresą, adresą ir kt.

Dalis informacijos, kurią renkame, yra tiesiogiai iš jūsų per svetainę ir paslaugas. Tačiau mes taip pat galime rinkti asmeninę informaciją apie jus iš kitų šaltinių, tokių kaip viešosios duomenų bazės ir bendri mūsų rinkodaros partneriai. Galite pasirinkti nepateikti mums savo asmeninės informacijos, tačiau tuomet negalėsite pasinaudoti kai kuriomis svetainės funkcijomis. Vartotojai, nežinantys, kokia informacija yra privaloma, kviečiami susisiekti su mumis.

Surinktos informacijos naudojimas ir apdorojimas

Kad svetainė ir paslaugos būtų jums prieinamos arba vykdytume teisinį įsipareigojimą, turime rinkti ir naudoti tam tikrą asmeninę informaciją. Jei nepateiksite mūsų prašomos informacijos, galbūt negalėsime pateikti prašomų produktų ar paslaugų. Bet kokia iš jūsų surinkta informacija gali būti naudojama šiems tikslams:

 • Atsakykite į užklausas ir pasiūlykite palaikymą
 • Apsaugokite nuo piktnaudžiavimo ir kenkėjiškų vartotojų
 • atsakyti į teisinius prašymus ir užkirsti kelią žalai
 • paleisti ir valdyti svetainę ir paslaugas

Asmeninės informacijos tvarkymas priklauso nuo to, kaip jūs sąveikaujate su svetaine ir paslaugomis, kur esate pasaulyje, ir jei galioja vienas iš šių dalykų: (i) davėte sutikimą vienam ar keliems konkretiems tikslams; tačiau tai netaikoma, kai asmeninės informacijos tvarkymui taikomas Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas arba Europos duomenų apsaugos įstatymas; (ii) informacijos teikimas yra būtinas norint įvykdyti susitarimą su jumis ir (arba) dėl bet kokių jo ikisutartinių įsipareigojimų; (iii) tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų, kurie jums taikomi; (iv) tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama visuomenės labui arba vykdant mums suteiktą oficialią valdžią; (v) tvarkymas yra būtinas siekiant teisėtų interesų, kurių siekiame mes arba trečioji šalis.

Atminkite, kad pagal kai kuriuos įstatymus mums gali būti leista apdoroti informaciją, kol jūs neprieštarausite tokiam tvarkymui (atsisakydami), nereikalaudami sutikimo ar bet kurio iš toliau pateiktų teisinių pagrindų. Bet kokiu atveju mes mielai paaiškinsime konkretų teisinį pagrindą, kuris taikomas tvarkant, ir ypač tai, ar Asmeninės informacijos teikimas yra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, ar reikalavimas sudaryti sutartį.

Informacijos atskleidimas

Priklausomai nuo prašomų paslaugų arba prireikus atlikti bet kokią operaciją ar teikti bet kokią jūsų pageidaujamą paslaugą, mes galime perduoti jūsų informaciją su jūsų sutikimu patikimoms trečiosioms šalims, kurios dirba su mumis, bet kurioms kitoms dukterinėms ir dukterinėms įmonėms, kuriomis remiamės. padėti valdyti jums prieinamą svetainę ir paslaugas. Mes nesidalijame asmenine informacija nepriklausančioms trečiosioms šalims. Šie paslaugų teikėjai neturi teisės naudoti ar atskleisti jūsų informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina paslaugų teikimui mūsų vardu arba teisinių reikalavimų laikymuisi. Šiais tikslais mes galime dalytis jūsų asmenine informacija tik su trečiosiomis šalimis, kurių privatumo politika atitinka mūsų politiką arba kurios sutinka laikytis mūsų politikos, susijusios su asmenine informacija. Šioms trečiosioms šalims suteikiama asmeninė informacija, kurios jiems reikia tik tam, kad galėtų atlikti paskirtas funkcijas, ir mes nesuteikiame joms teisės naudoti ar atskleisti asmeninės informacijos savo rinkodaros ar kitais tikslais.

Mes atskleisime bet kokią asmeninę informaciją, kurią renkame, naudojame ar gauname, jei to reikalauja įstatymai arba leidžia, pvz., laikydamiesi teismo šaukimo ar panašaus teisinio proceso, ir kai sąžiningai manome, kad atskleisti būtina norint apsaugoti mūsų teises , apsaugokite savo ar kitų saugumą, ištirkite sukčiavimą arba atsakykite į vyriausybės prašymą.

Informacijos išsaugojimas

Mes laikysime ir naudosime jūsų asmeninę informaciją tiek laiko, kiek reikia mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti, ginčams išspręsti ir mūsų susitarimams vykdyti, nebent įstatymai reikalauja ar leidžia ilgesnį saugojimo laikotarpį. Mes galime naudoti bet kokius suvestinius duomenis, gautus iš jūsų asmeninės informacijos arba juos įtraukę, kai jūs ją atnaujinsite ar ištrinsite, bet ne taip, kad galėtumėte jus identifikuoti. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, asmeninė informacija bus ištrinta. Todėl teisė susipažinti, teisė ištrinti, teisė į duomenų taisymą ir teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinta pasibaigus saugojimo laikotarpiui.

Informacijos perdavimas

Priklausomai nuo jūsų buvimo vietos, duomenys gali būti perduodami ir saugomi jūsų šalyje, o ne jūsų šalyje. Jūs turite teisę sužinoti apie teisinį informacijos perdavimo į šalį, esančią už Europos Sąjungos ribų, ar bet kurios tarptautinės organizacijos, kuriai taikoma tarptautinė viešoji teisė, arba dviejų ar daugiau šalių įsteigtų, pavyzdžiui, JT, įsteigtų tarptautinių organizacijų pagrindą, ir apie saugumo saugoti jūsų informaciją. Jei toks perdavimas vyksta, galite sužinoti daugiau, patikrindami atitinkamus šios politikos skyrius, arba teiraukitės mūsų naudodamiesi kontaktų skyriuje pateikta informacija.

Vartotojų teisės

Galite naudotis tam tikromis teisėmis, susijusiomis su mūsų tvarkoma informacija. Visų pirma, jūs turite teisę atlikti šiuos veiksmus: (i) jūs turite teisę atšaukti sutikimą, jei anksčiau davėte sutikimą tvarkyti jūsų informaciją; (ii) jūs turite teisę prieštarauti savo informacijos tvarkymui, jei tvarkymas atliekamas ne sutikimu, o teisiniu pagrindu; (iii) jūs turite teisę sužinoti, ar informaciją mes tvarkome, gauti informacijos apie tam tikrus apdorojimo aspektus ir gauti apdorojamos informacijos kopiją; (iv) jūs turite teisę patikrinti savo informacijos tikslumą ir paprašyti ją atnaujinti ar pataisyti; (v) jūs turite teisę tam tikromis aplinkybėmis apriboti savo informacijos tvarkymą, tokiu atveju mes jūsų informacijos neapdorosime jokiais kitais tikslais, išskyrus jos saugojimą; (vi) tam tikromis aplinkybėmis turite teisę iš mūsų ištrinti savo asmeninę informaciją; (vii) jūs turite teisę gauti savo informaciją struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir mašinoje skaitomu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, kad ji be jokių kliūčių būtų perduota kitam valdytojui. Ši nuostata taikoma su sąlyga, kad jūsų informacija tvarkoma automatizuotomis priemonėmis ir kad apdorojimas grindžiamas jūsų sutikimu, sutartimi, kurios dalimi esate, arba jos ikisutartiniais įsipareigojimais.

Teisė prieštarauti apdorojimui

Kai asmeninė informacija yra tvarkoma visuomenės interesams, vykdant mums suteiktą oficialią valdžią arba siekiant mūsų teisėtų interesų, galite prieštarauti tokiam tvarkymui pateikdami pagrindą, susijusį su jūsų konkrečia situacija pateisinti prieštaravimą.

Duomenų apsaugos teisės pagal BDAR

Jei esate Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikras teises į duomenų apsaugą, o Operatorius siekia imtis pagrįstų veiksmų, kad galėtumėte pataisyti, pakeisti, ištrinti ar apriboti asmeninės informacijos naudojimą. Jei norite būti informuoti, kokią asmeninę informaciją apie jus saugome, ir jei norite, kad ji būtų pašalinta iš mūsų sistemų, susisiekite su mumis. Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

 • Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo asmeninės informacijos, kurią saugome, ir turite prieigą prie jūsų asmeninės informacijos.
 • Jūs turite teisę prašyti ištaisyti bet kokią asmeninę informaciją, kuri, jūsų manymu, yra netiksli. Jūs taip pat turite teisę prašyti mūsų pateikti asmeninę informaciją, kuri, jūsų manymu, yra neišsami.
 • Turite teisę prašyti ištrinti savo asmeninę informaciją tam tikromis šios politikos sąlygomis.
 • Jūs turite teisę prieštarauti, kad mes tvarkytume jūsų asmeninę informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti apribojimų tvarkyti savo asmeninę informaciją. Kai apribosite savo asmeninės informacijos tvarkymą, mes galime ją saugoti, bet toliau jos netvarkysime.
 • Jūs turite teisę gauti informacijos, kurią mes turime apie jus, struktūrizuoto, mašinoje skaitomo ir dažniausiai naudojamo formato kopiją.
 • Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą, kai Operatorius rėmėsi jūsų sutikimu tvarkyti jūsų asmeninę informaciją.

Jūs turite teisę kreiptis į Duomenų apsaugos instituciją dėl mūsų asmeninės informacijos rinkimo ir naudojimo. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietine duomenų apsaugos institucija Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

Kaip naudotis šiomis teisėmis

Bet kokios užklausos pasinaudoti savo teisėmis gali būti nurodytos Operatoriui per šiame dokumente pateiktą kontaktinę informaciją. Atkreipkite dėmesį, kad prieš atsakydami į tokius prašymus galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę. Jūsų prašyme turi būti pateikta pakankamai informacijos, kuri leistų mums patvirtinti, kad esate asmuo, kuriuo pretenduojate, arba kad esate įgaliotas tokio asmens atstovas. Turite pateikti pakankamai informacijos, kad galėtume tinkamai suprasti užklausą ir į ją atsakyti. Mes negalime atsakyti į jūsų užklausą ir nepateikti asmeninės informacijos, nebent mes pirmiausia patikriname jūsų tapatybę ar įgaliojimus pateikti tokią užklausą ir patvirtiname, kad asmeninė informacija yra susijusi su jumis.

Vaikų privatumas

Mes sąmoningai nerenkame jokios asmeninės informacijos iš vaikų iki 18 metų. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, nepateikite jokios asmeninės informacijos per svetainę ir paslaugas. Mes raginame tėvus ir teisėtus globėjus stebėti savo vaikų interneto naudojimą ir padėti įgyvendinti šią politiką, nurodydami savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per svetainę ir paslaugas be jų leidimo. Jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 18 metų mums pateikė asmeninę informaciją per svetainę ir paslaugas, susisiekite su mumis. Jūs taip pat turite būti ne jaunesnis kaip 16 metų, kad sutiktumėte tvarkyti jūsų asmeninę informaciją jūsų šalyje (kai kuriose šalyse mes galime leisti jūsų tėvams ar globėjams tai padaryti jūsų vardu).

Slapukai

Svetainėje ir paslaugose naudojami " slapukai " padėti suasmeninti jūsų patirtį internete. Slapukas yra tekstinis failas, kurį į kietąjį diską įdeda tinklalapio serveris. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti ar virusams į jūsų kompiuterį perduoti. Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali skaityti tik žiniatinklio serveris tame domene, kuris jums išdavė slapuką.

Mes galime naudoti slapukus rinkti, saugoti ir sekti informaciją statistikos tikslais, kad galėtume valdyti svetainę ir paslaugas. Jūs galite priimti arba atsisakyti slapukų. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau, jei norite, paprastai galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad atsisakytumėte slapukų. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, galbūt negalėsite iki galo naudotis Svetainės ir Paslaugų funkcijomis. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip juos valdyti, apsilankykite internetcookies.org

Nesekti signalų

Kai kuriose naršyklėse yra funkcija „Nesekti“, kuri praneša jūsų lankomoms svetainėms, kad nenorite, kad būtų stebima jūsų veikla internete. Stebėjimas nėra tas pats, kas naudoti ar rinkti informaciją, susijusią su svetaine. Šiais tikslais stebėjimas reiškia asmens identifikavimo informacijos rinkimą iš vartotojų, kurie naudojasi interneto svetainėmis ar internetinėmis paslaugomis ar jose lankosi, kai laikui bėgant jie lankosi skirtingose ​​svetainėse. Svetainė ir paslaugos nestebi savo lankytojų laikui bėgant ir trečiųjų šalių svetainėse. Tačiau kai kurios trečiųjų šalių svetainės gali stebėti jūsų naršymo veiklą, kai teikia jums turinį, o tai leidžia jiems pritaikyti tai, ką jie jums pateikia.

Nuorodos į kitus išteklius

Svetainėje ir paslaugose yra nuorodų į kitus šaltinius, kurie nepriklauso mums ar jų nekontroliuoja. Atminkite, kad mes neatsakome už tokių kitų išteklių ar trečiųjų šalių privatumo praktiką. Mes raginame jus žinoti, kai paliekate svetainę ir paslaugas, ir perskaityti kiekvieno šaltinio, kuriame gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo deklaracijas.

Informacijos saugumas

Mes saugome informaciją, kurią pateikiate kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mes laikomės pagrįstų administracinių, techninių ir fizinių apsaugos priemonių, siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir atskleidimo asmeninei informacijai ją kontroliuojant ir saugant. Tačiau negalima garantuoti duomenų perdavimo internetu ar belaidžiu tinklu. Todėl, nors mes stengiamės apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad (i) yra interneto saugumo ir privatumo apribojimų, kurių mes negalime kontroliuoti; (ii) negalima garantuoti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir svetainės bei paslaugų, saugumo, vientisumo ir privatumo; ir (iii) bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti peržiūrimi ar sugadinti trečiosios šalies, nepaisant visų pastangų.

Duomenų pažeidimas

Tuo atveju, kai sužinome, kad dėl išorinės veiklos, įskaitant, bet neapsiribojant, saugumo išpuolius ar sukčiavimą, buvo pažeista svetainės ir paslaugų sauga arba naudotojų asmeninė informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims, mes pasiliekame teisę imtis pagrįstai tinkamų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, tyrimus ir ataskaitas, taip pat pranešimus teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų pažeidimo atveju imsimės pagrįstų pastangų pranešdami apie tai nukentėjusiems asmenims, jei manome, kad dėl pažeidimo kyla pagrįstas pavojus pakenkti vartotojui arba jei įstatymai reikalauja kitaip. Kai tai padarysime, atsiųsime jums el. Laišką.

Pakeitimai ir pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šią politiką ar jos sąlygas, susijusias su svetaine ir paslaugomis, ir informuosime jus apie visus esminius asmeninės informacijos tvarkymo pakeitimus. Kai tai padarysime, paskelbsime pranešimą pagrindiniame svetainės puslapyje. Mes taip pat galime pranešti jums kitais būdais savo nuožiūra, pavyzdžiui, per jūsų pateiktą kontaktinę informaciją. Bet kuri atnaujinta šios Politikos versija įsigalios iškart paskelbus pataisytą Politiką, nebent nurodyta kitaip. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ir paslaugomis po pakeistos Politikos įsigaliojimo dienos (ar kito tuo metu nurodyto veiksmo) bus jūsų sutikimas dėl šių pakeitimų. Tačiau be jūsų sutikimo mes nenaudosime jūsų asmeninės informacijos iš esmės kitaip nei buvo nurodyta tuo metu, kai buvo renkama jūsų asmeninė informacija.

Šios politikos sutikimas

Jūs pripažįstate, kad perskaitėte šią politiką, ir sutinkate su visomis jos nuostatomis ir sąlygomis. Prieidami prie svetainės ir naudodamiesi paslaugomis sutinkate laikytis šios politikos. Jei nesutinkate laikytis šios politikos sąlygų, neturite teisės naudotis svetaine ar paslaugomis ar jomis naudotis.

Susisiekite su mumis

Jei norite susisiekti su mumis, kad sužinotumėte daugiau apie šią politiką, arba norite susisiekti su mumis dėl bet kokio asmens teisių ir jūsų asmeninės informacijos klausimo, galite tai padaryti naudodamiesi susisiekimo formą , siųskite el. laišką į telteksa@gloves.lt arba parašykite laišką Kęstučio g. 20, Telšiai, lietuva

Šis dokumentas paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. lapkričio 26 d.